بیمه سلامت خراسان جنوبی، برای ارائه خدمات بیمه‌ای به معلولان، آماده عقد قرارداد با مراکز توانبخشی استان است

،مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: در اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق

بیمه سلامت خراسان جنوبی، آماده عقد قرارداد با مراکز توانبخشی معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی و بر اساس تفاهم نامه سازمان بیمه سلامت ایران با سازمان بهزیستی کشور، تعداد خدمات بیمه‌ای قابل ارائه به معلولان در بیمه سلامت از ۹ کد خدمتی به ۵۹ کد خدمتی افزایش یافته است.

اربابی افزود: این خدمات شامل ۱۵ کد خدمتی در حوزه ارتوپدی فنی با اعضای مصنوعی، ۱۱ کد خدمتی در حوزه گفتار درمانی، ۹ کد خدمتی در حوزه شنوایی سنجی، ۷ کد خدمتی در حوزه بینایی سنجی، ۶ کد خدمتی در حوزه کاردرمانی،   ۵ کد خدمتی در حوزه فیزیوتراپی و ۶ کد خدمتی در حوزه توانبخشی است.

وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه، علاوه بر افزایش تعداد خدمات توانبخشی، ۷۰ درصد هزینه خدمات در بخش‌های دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی، تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان افزود: با توجه به افزایش تعداد خدمات بیمه و هزینه‌های تحت پوشش برای معلولان، مراکز توانبخشی استان می‌توانند برای عقد قرارداد با بیمه سلامت، با همراه داشتن اصل مدارک پروانه فعالیت معتبر به اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی مراجعه کنند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور