هم استانی عزیز، شما می توانید بدون نیاز به مراجعه حضوری با شماره گیری کد دستوری #۱۶۶۶* از طریق تلفن همراه، از نوع و تاریخ اعتبار پوشش بیمه پایه درمان خود مطلع گردید.