رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اولین بار دستگاه تصویربرداری اسپکت وارد خراسان جنوبی شده و قرار است در بیمارستان رازی بیرجند نصب شود.

 سید محمد موسوی میرزایی روز شنبه اظهار کرد: یکی از دستگاه‌های مورد نیاز برای تشخیص بیماری‌های قلبی و عروقی، تشخیص زودرس و اقدامات درمانی سرطان‌ها دستگاه اسپکت است که در خراسان جنوبی نداشتیم.

وی افزود: این دستگاه با قیمت ۳۰۰ میلیارد ریال تهیه شده است و در بیمارستان رازی نصب خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: همچنین تامین دستگاه رادیوگرافی دیجیتال به عنوان یکی از خواسته‌های مردم شهرستان سرایان محقق شد.

وی اضافه کرد: رادیوگرافی دیجیتال به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به بیمارستان امام علی (ع) سرایان تحویل شده است و به زودی برای شهرستان درمیان نیز تهیه خواهد شد.

اکنون در خراسان جنوبی ۱۸ بیمارستان فعال است که ۱۵ مورد آن در ۱۱ شهرستان استان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قرار دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور