🔹دکتر سید محمد موسوی میرزائی رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این بازدید از این بیمارستان ، با ابراز خرسندی از روند آماده سازی بیمارستان از جمله اتمام ساختمانی، استقرار تجهیزات درمانی بیمارستان و فرایند جذب نیروهای مورد نیاز بر تکمیل سریعتر زیرساخت های لازم جهت راه اندازی بیمارستان تاکید کرد.

🔹وی تحویل و نصب دستگاه سی تی اسکن بیمارستان جدید را منوط به تامین برق بیمارستان دانست و خواستار تسریع روند وصل شدن انشعابات برق، گاز، فیبر نوری و سایر زیر ساخت های لازم با همراهی و همکاری مسئولین شهرستان بشرویه شد‌

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور