شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در بازدید از بیمارستان جدید شهرستان بشرویه بر تسریع در احداث بیمارستان تاکید کرد.
🔹گفتنی است بیمارستان جدید بشرویه که عملیات ساخت آن از سال ۹۱ آغاز شده است اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.