مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: ۴۰۴ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبارات قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به متقاضیان در این استان پرداخت شده است.

غلامرضا اشرفی  در تشریح عملکرد استان در زمینه اجرای قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار داشت: از مجموع ۳ هزار و ۱۵۷ طرح ارسال شده اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان به مبلغ ۴۹۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان، تعداد ۳ هزار و ۱۴ طرح به مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان با پیش‌بینی ایجاد ۷ هزار و ۱۳۷ فرصت شغلی به تصویب رسیده است.

وی افزود: از محل اعتبارات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، ۳ هزار و سه طرح به مبلغ ۴۰۴ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان و پیش‌بینی ایجاد ۷ هزار و پنج فرصت شغلی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: شهرستان‌های بیرجند، قاینات و طبس به ترتیب بیشترین تعداد تسهیلات پرداخت شده از محل اعتبارات توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را به خود اختصاص داده‌اند.

وی بیان کرد: به لحاظ مبلغ تسهیلات پرداخت شده از محل این طرح، شهرستان‌های خوسف، بیرجند و طبس به ترتیب بیشترین مبلغ تسهیلات پرداخت شده را داشته‌اند.

اشرفی گفت: از طرح‌های موفق به دریافت تسهیلات نیز شهرستان‌های فردوس، بیرجند و خوسف بیشترین تعداد ایجاد فرصت‌های شغلی را به خود اختصاص داده‌اند.

هیات وزیران سال ۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (۷) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب و به استان‌ها ابلاغ کرد.

همچنین مرکز آمار ایران نرخ بیکاری و اشتغال در سال ۹۹ را منتشر کرد که براساس این گزارش کمترین نرخ بیکاری بین استان‌های کشور مربوط به خراسان جنوبی (۶.۲ درصد) است.