آبگیری سازه های آبخیزداری در پی بارندگی های بهاری.
ارش باران های بهاری  در بیشتر شهرستان باعث جاری شدن روان‌آب و تشکیل سیلاب شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به وجود بیش از ۲۳۰۰ سازه آبخیزداری در سطح استان گفت: تا ظهر پنج شنبه حدود ۱۳ میلیون مترمکعب رواناب در این سازه ها مدیریت شده اند و با توجه به ادامه بارندگی ها این میزان افزایش خواهد داشت.
علیرضا نصرآبادی افزود: وجود این سازه ها باعث شد، حجم زیادی از سیلاب مدیریت و میزان خسارت‌های کاهش یابد.
وی با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم اظهار داشت: تغییر زمان بارندگی ها و نیز نوع آن که شکل رگباری به خود گرفته و همچنین خشکسالی‌ها که موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش نفوذ پذیری خاک شده است. سیلابی شدن بارش ها را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: طی این بارندگی ها دو بندسار که متعلق به این اداره کل نبوده، شکسته است. و خساراتی به بار آورده است.
نصرآبادی از شهروندان تقاضا کرد: قبل از ساخت بندسار با مراجعه به ادارات منابع طبیعی از مشاوره فنی رایگان همکاران این اداره کل برخوردار شوند. تا در زمان وقوع سیلاب متحمل خسارت نشوند.
وی ادامه داد: وجود سازه های آبخیزداری در کنار طرح های نهالکاری می تواند شرایط منطقه را برای کاهش پیامدهای خشکسالی و سیلاب بهینه کند.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور