رئیس جهادانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: بیش از ۹۰۰ نفر از آموزش‌های عمومی و تخصصی کسب و ‌کار طرح توسعه مشاغل خانگی به صورت رایگان در استان بهره مند شدند.

جلال الدین صادقی،  به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: در راستای اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در استان گفت: این طرح به صورت هدفمند و در فازهای مختلف از جمله شناسایی مزیت‌ها، آموزش، توانمندسازی و شبکه سازی در حال اجراست، که این امر می‌تواند خلاءهای متقاضیان را برای ایجاد یک شغل جبران کند.

وی در تشریح شناسایی مزیت‌ها، توانمندسازی و اتصال به بازار در سه فاز، بیان کرد: مهم‌ترین ویژگی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، تولید مبتنی بر بازار و توانمند کردن متقاضیان و کاهش وابستگی به وام است.

رئیس جهادانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: بخشی از طرح به آشنایی افراد با چگونگی راه اندازی مشاغل خانگی و مزیت های راه اندازی، مشاغل مزیت دار استان، شناسایی زنجیره ارزش، شناسایی افراد فعال در مشاغل خانگی استان و ارتباط گیری با آنها، حمایت دستگاه های اجرایی از مشاغل خانگی و آشنایی با ادبیات فروش در فضای مجازی و کانال های مرتبط تخصیص یافته است تا بتوانند به درآمدی پایدار برسند.

صادقی با بیان اینکه این طرح با همکاری اداره کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما و جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد تسهیلگر و مجری در حال برگزاری است، تصریح کرد: در مرحله بعد این افراد برای تولید با کیفیت به پیشران‌هایی معرفی خواهند شد.

وی یادآور شد: این طرح از نظر پایدارسازی شغل به واسطه استفاده از ظرفیت‌های کارآفرینان، پیشرانان موفق و بخش خصوصی، توانمندسازی و آموزش متقاضی و ایجاد شبکه فروش می‌تواند در تولید و رشد اقتصادی مؤثر باشد.