امسال تولید گل رز توانسته است درآمد ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را نصیب تولیدکنندگان گل رز در خراسان جنوبی کند.

اکبری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۰۰ هزار شاخه گل رز در استان تولید شده است.

او افزود: در استان ۲ واحد گلخانه با مساحت ۱۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع به کشت گل رز اختصاص یافته است.

اکبری بیان کرد: خشکسالی‌ها کشاورزان را به سرمایه گذاری بیشتر در گلخانه ترغیب کرده است و تمام گل رز تولیدی استان در گلخانه‌های هیدروپونیک تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: تولید گل رز در استان به علت دوری از بازار مصرف سود پایینی دارد ولی در صورت فراهم شدن امکان صادرات، توجیه اقتصادی بسیار بالاتری خواهد داشت.

او تصریح کرد: از ابتدای امسال تولید گل رز توانسته ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را نصیب تولیدکنندگان این گل کند.

اکبری گفت: ۸۵ درصد از گل های رز تولید شده در استان به شهر‌های تهران و مشهد ارسال می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور