بیش از ۲۳ هزار دانش آموز به عنوان سفیر سلامت در مدارس خراسان جنوبی انتخاب شدند.

انتخاب بیش از ۲۳ هزار دانش آموز به عنوان سفیر سلامتگلدانی مقدم معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه سفیران سلامت دانش آموزی به دانش آموزان داوطلب و علاقه‌مند به فعالیت در حیطه‌های مختلف سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی اطلاق می‌شود گفت: هم اکنون ۲۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در سطح استان به عنوان سفیر سلامت مشغول به فعالیت هستند.

او با اشاره به اینکه در حال برگزاری افتتاحیه سفیران سلامت در سطح مدارس استان هستیم افزود: ۲۰ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی و ۱۰ درصد دانش آموزان مقطع متوسطه به عنوان سفیر سلامت انتخاب می‌شوند.

گلدانی مقدم اظهار کرد: حضور و مشارکت در کلاس‌های آموزشی، حضور نمایندگان سفیران سلامت در جلسات شورای مدرسه، انتقال مطالب آموخته شده به سایر دانش آموزان و آموزش فرهنگ صحیح تغذیه به سایر دانش آموزان از جمله وظایف سفیران سلامت است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: تقویت مدیریت سلامت محور مدارس، آموزش مفاهیم سلامت و توانمندسازی دانش آموزان، افزایش گرایش دانش آموزان به مشارکت در امور مربوط به پیشگری و خودمراقبتی و جلب مشارکت والدین و ایجاد پلی مستحکم بین خانه و مدرسه به منظور ارتقای سلامت از جمله اهداف طرح سفیران سلامت در استان است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور