#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: ۱۲ هزار و ۳۴ هکتار طرح سامانه‌های نوین آبیاری در این استان در حال اجرا است و طرح‌های آبیاری نوین بدون محدودیت در شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

اکبر محمدی افزود: براساس اعلام مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری کشور، خراسان جنوبی رتبه نخست پروژه‌های در حال اجرا را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: چهار هزار و ۸۰۸ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۰ به این سامانه‌های آبیاری تجهیز شدند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: فروردین امسال نیز ۴۳۰ هکتار آبیاری نوین در اراضی کشاورزی اجرا شد که خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری را تا پایان فروردین ماه جاری از لحاظ اجرای طرح کسب کرد.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این سطح آبیاری را ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم‌فشار حداکثر ۱۵ میلیون تومان و هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

محمدی ادامه داد: تاکنون سامانه‌های نوین آبیاری در بیش از ۳۵ هزار و ۴۷۷ هکتار اراضی استان انجام شده است.

وی مجموع اراضی آبی استان را ۱۴۱ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: امکان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در بیش از ۸۰ درصد این اراضی وجود دارد و مابقی به دلیل نبود کیفیت آب، خاک یا سایر موارد، امکان اجرا ندارد.