مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: یک میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۶۸ تن بنتونیت از آغاز امسال از معادن استان استخراج شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه ۱۳۸ معدن بنتونیت در استان وجود دارد گفت: این معادن برای  ۶۳۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

احمد آریافر با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۳۳۳ کیلومتر مربع مساحت کل محدوده‌های بنتونیت استان است افزود: سالیانه یک میلیون و هشتصد و هشتاد پنج هزار تن بنتونیت از معادن استان استخراج می‌شود.

وی گفت: بیشترین معادن و بیشترین ذخیره بنتونیت در شهرستان سرایان با ۶۶ معدن بنتونیت است که از این حیث این شهرستان  پایتخت بنتونیت ایران نامیده می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان سرایان این معادن برای ۲۹۸ نفر شغل ایجاد کرده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور