#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

کماکان، امن ترین جا خانه های ما هستند. بهتر است حتی الامکان در منزل بمانیم. میهمانی و رفت و آمد با کسانی که در منزل شما ساکن نیستند باید در حداقل بماند. دستها را مکرر باید بشوییم. اگر بیمار هستید باید در منزل بمانید