به نام خدا
زمزمه جابجایی استاندار
از لحظه‌ای که زمزمه خبری تلخ، مبنی بر جابجایی استاندار محبوب جناب آقای صادق معتمدیان بلند شد تا سف ،غم و دلتنگی احوال عمومی استان را متاثر کرد چرا که آقای معتمدیان باجدوجهد ، درایت و هوشمندی و اتخاذ مدیریتی جهادی ، خلاق ،قاطع و منحصر به فرد ظرف تصدی مقام نمایندگی ارشد دولت در خراسان جنوبی ، توانست اتفاقات شگرفی را در مسیر توسعه و رشد همه جانبه استان رقم بزند و ضروریات مغفول مانده و هویت بخشی را که در بدترین شرایط مقطع غیرممکن می نمود را با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و جلب اعتماد مردم با قاطعیت تمام به انجام برساند و با چنین رویکردی ذهن جامعه را که عملاً از شعار مطرح و اساسی دولت (تدبیر و امید) مایوس و ووازده شده بود را با صدق عمل خود امیدوار و شور و شوق وپویایی را در سراسر استان جاری و جلوه گر نماید بدین سبب اهالی فرهیخته و فاخر اندیشان فعال اجتماعی در ساحت اندیشه و هنر، ضمن تایید و تحسین عملکرد بی نظیر آقای معتمدیان در امور اقتصادی ،عمرانی ، اجتماعی و فرهنگی استان از هیئت محترم دولت ،خصوصا جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور مصرانه تقاضا دارند که تصمیم جابجایی را منتفی تا به یمن ادامه حضور این بزرگ مدیر مدبر فضای تلطیف یافته به سبب اقدامات ارزنده استاندار محترم تثبیت و خوش‌بینی اهالی این سامان نسبت به دولت و نظام برقرار بماند. کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی