رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: ۱۱ طرح پژوهشی در اولویت پرداخت بودجه استانی بوده که از این تعداد ۱۰ طرح به سرانجام رسید و بودجه آنها جذب شده است.

مجید پورعیسی  افزود: سال گذشته از محل بودجه استانی در مرحله اول بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به طرح‌های پژوهشی استان تخصیص یافت.

وی اظهار داشت: از محل باقیمانده اعتبارات پژوهشی استان پس از تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ۶ طرح به مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال مصوب شده که این طرح‌ها امسال پیگیری می‌شود تا به سرانجام برسد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: هر سال یک درصد از محل اعتبارات استانی به طرح‌های پژوهشی اختصاص می‌یابد که براساس اولویت‌ها پرداخت می‌شود.

وی عنوان کرد: طرح‌های پژوهشی مهم سال گذشته در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و معدن، رونق مرز رسمی استان، گردشگری و دفاع مقدس بوده است.