رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بیرجند از راه‌اندازی مرکز استقرار و ارجاع کارگران فصلی و ساختمانی در مرکز استان خبر داد.

حسن دلپسند  اعلام کرد: در راستای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی موقت و روزمزد سطح شهر و در جهت بهره‌مندی مستمر از توانمندی‌ها، ظرفیت اجرایی و قانونی دستگاه‌ها، جایگاه استقرار کارگران ساختمانی موقت و فصلی توسط شهرداری بیرجند در خیابان شهید بهشتی روبه‌روی پارک خانواده راه‌اندازی شد.

وی با گرامیداشت هفته کار و کارگر افزود: هدف از راه‌اندازی این مرکز هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌ها و نهادها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و قانونی هر دستگاه در راستای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در جایگاه احداث شده توسط شهرداری است که عدالت در ارجاع کار و تکریم کارگران همچنین زیباسازی سیمای شهر مد نظر است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بیرجند بیان کرد: با راه‌اندازی این مرکز و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط تا حدودی از مشکلات مرتبط در حوزه کارگران ساختمانی موقت و روزمزد از قبیل نداشتن سرپناه امن با تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و ارجاع به‌موقع به کار کاسته خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری و مساعدت فرمانداری بیرجند، نیروی انتظامی، اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری و انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: برای استمرار این اقدام خداپسندانه در جهت ساماندهی کارگران سختکوش، مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با کارگران لازم است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور