مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: به همت جهادگران استان کاشت ۲۰۰ هزار نهال در خراسان جنوبی انجام شد.

مهدی هنری مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی تفاهم بین بسیج سازندگی و سازمان آبخیزداری کشور در راستای کاشت یک میلیارد درخت، از دو ماه قبل در راستای این تفاهم نامه کار را آغاز کردیم.

وی افزود: مشکل اصلی که این طرح داشت بحث چاله کنی بود که از دو ماه قبل ماشین آلات سنگین از طرف بسیج در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت و کار چاله کنی انجام شده است.

مسئول بسیج بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی بیان کرد: در بحث کاشت درخت نیز با هماهنگی همه اقشار بسیج و گروه های جهادی کار کاشت درخت در استان انجام شده است.

هنری عنوان کرد: در برنامه ای که در قالب این تفاهم قرار گرفته کاشت ۵۰۰ هزار نهال انجام خواهد شد که در شهرستان بیرجند با حضور بیش از ۲۵۰ جهادگر کاشت دو هزار نهال را به نمایندگی از نام دو هزار شهید خراسان جنوبی داشتیم و این امر به نمایندگی از ۲۰۰ هزار نهال در استان انجام شده است.

وی به همکاری مشترک بین بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: گروه های جهادی و تمام اقشار بسیج از ابتدای طرح در کنار مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری بودند و در زمینه شناسایی، چاله کنی، کاشت و نگهداری همکاری داشتند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: این تفاهم چند ساله است و در سالهای آینده نیز تکرار خواهد شد تا به طرح مقام معظم رهبری در راستای کاشت یک میلیارد درخت برسیم

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور