مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسان جنوبی از اجرای ۱۰ طرح عمرانی و زیربنایی در استان خبر داد.

موسوی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون  ۱۰ طرح عمرانی  و زیربنایی در استان در حال اجرا است گفت: ساخت ۴ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان در استان در حال اجرا است.

او افزود: همچنین ساخت ۴ مسجد نیز با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان در حال اجرا است.

موسوی اظهار کرد: ۴۲ طرح عمرانی دیگر شامل لایروبی و مرمت قنوات روستایی، بیمارستان، آبرسانی و تجهیز مدرسه، خانه عالم و ۷۵ باب مسکن به ارزش ۵ میلیارد تومان در شهرستان‌های استان در حال اجرا است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسان جنوبی تصریح کرد: این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال اجرا هستند و تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهند رسید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور