رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در راستای جهش تولید و رویکردها، جمع کل تولیدات بخش از ۸۷۹ هزار تن در سال گذشته به ۱۰۱۱ هزار تن در سال جاری خواهد رسید.

غلامرضا قوسی اظهار کرد: دو راهبرد اساسی وزارت جهاد کشاورزی برای سال جهش تولید، کاهش واردات به منظور صرفه جویی ارزی و توسعه صادرات محصولات برای جایگزین کردن ارز حاصل از صادرات نفت است.

وی با اشاره به مهم‌ترین رویکردها در این سال، افزود: توسعه گلخانه‌ها، بکارگیری تکنولوژی نوین در مصرف بهینه آب، توسعه کشت گیاهان دارویی و کم آب بر،  توسعه و ارتقاء بکارگیری تکنولوژی‌های نوین در زمینه دام و طیور و شیلات و افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش‌های زراعی و باغی، از جمله رویکردهاست.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: برنامه اجرایی پیش بینی شده در استان با توجه به این رویکردها و مبتنی بر امکانات داخلی و مزیت‌های جغرافیایی خراسان جنوبی بوده و سعی بر این دارد که اثرات تحریمی را به فرصت تبدیل کند.

قوسی ادامه داد: به صورت کلی استفاده از دانش روز، رفع موانع تولید، ارائه تسهیلات و مشوقات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی، نوسازی ماشین آلات کشاورزی، افزایش سطح بیمه محصولات کشاورزی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل برای صادرات به سایر استان‌ها و یا دیگر کشورها لازمه تحقق شعار سال در بخش کشاورزی است.

وی افزود: افزایش کمی و کیفی محصولات باغی، افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی، افزایش کمی و کیفی محصولات دام و طیور، افزایش کمی و کیفی محصولات شیلات و افزایش تولیدات گلخانه‌ای، از جمله برنامه‌های جهش تولید در استان است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا جمع کل تولیدات بخش از ۸۷۹ هزار تن در سال گذشته به ۱۰۱۱ هزار تن در سال جاری خواهد رسید.

قوسی از رشد ۱۵ درصدی تولیدات بخش در راستای جهش تولید خبر داد و یادآور شد: در این راستا ۳۷۹۲  میلیارد ریال اعتبار لازم است.