رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه به صورت ماهیانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های خراسان جنوبی انجام می‌شود، گفت: همچنین به صورت روزانه ۱۸۰ تن مرغ در استان تولید می‌شود.

مهدی جعفری با تأکید بر اینکه از این میزان تولید تنها ۲۵ تن در خراسان جنوبی به مصرف می‌رسد، بیان کرد: باقی گوشت مرغ تولیدی به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمان ارسال می‌شود تا نیاز این هموطنان تأمین شود.

وی ادامه داد: در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری جوجه‌ریزی در مرغداری‌های خراسان جنوبی به هفت هزار قطعه در ماه کاهش یافت و بیش از ۵۰ تن تولید گوشت مرغ در استان نداشتیم که موجب نگرانی بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش سه برابری تولید مرغ در خراسان جنوبی گفت: ماهیانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های استان انجام می‌شود.

جعفری اظهار کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های مرتبط با جهاد کشاورزی نتایج بسیار مثبتی داشته که یک نمونه آن افزایش سه برابری تولید گوشت مرغ بعد از اجرای این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت تولید مناسب شده است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مصوب مرغ در خراسان جنوبی همان ۶۳ هزار تومان است.

وی گفت: ذخیره سازی مرغ به اندازه کافی در خراسان جنوبی انجام شده است و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۸۰ تن تخم مرغ در خراسان جنوبی تولید می‌شود، بیان کرد: از این میزان تولید تنها ۲۰ تا ۲۵ تن در داخل استان به مصرف می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه قیمت گوشت مرغ در خراسان جنوبی افزایش نداشته است، یادآور شد: تأمین نهاده‌ها نیز از طریق سامانه مربوط و با کمک دولت انجام می‌شود.

جعفری یادآور شد: در مجموع در فصل سرد سال نه فقط در خراسان جنوبی که در کل کشور تولید تخم مرغ کاهش پیدا می‌کند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور