حال سینمای کشور خوب نیست و در استان ما هم به طنزی تلخ شبیه شده است. در استان خراسان جنوبی، همه سینما منحصر شده است به یک انجمن سینمای جوان که ان هم سالهاست در انحصار گروهی خاص است. نه تنها کار تازه‌ای در آن انجام نمی‌شود که مجال خلاقیت و کارآفرینی برای دیگران هم سلب می‌شود.  انجمن؟؟ «سینمای جوان» محدود به یک یا دو نفر خاص است و تمام فعالیت آنها هم این است که کلاسی برگزار بکنند و حقوقی بگیرند و بس.

دفاتر تولید و آموزشگاه‌هایی هم در استان در حال تاسیس هستند که بدون توجه به نیازسنجی یا در نظر گرفتن پتانسیل‌های استان شکل می‌گیرند و برنامه خاصی به جز آموزش  با تولیدات اندک در رسالت آنها تعریف نشده است و بنابراین کمک چندانی به رشد و پیشرفت  و کار آفرینی ثابت و پویا در در این حوزه نخواهند کرد.

سینمای استان در کمایی فرو رفته است که نیازمند ونتیلاتوری برای حمایت اقتصادی و فرهنگی است. به وضوح دیده می‌شود که سینمای استان در حال احتضار است و چنانچه به اوضاع آن رسیدگی نشود، دیری نخواهد پایید که سینماگران خوش ذوق هم  که در استان مانده اند نیز به مثابه دیگران از این استان کوچ کنند و چراغ سینما خاموش شود. و چنان این مساله بی‌اهمیت جلوه می‌کند که هیچ متولی برای رسیدگی و علت‌یابی آن پا پیش نمی‌گذارد.  پر واضح است که در این صورت باید منتظر مرثیه‌ای بس دردناک برای این صنعت و هنر سینما برای استان بود. و روز به روز تولیدات کم محتوا را به نظاره نشست

چرا هنگامی که امکان استفاده از قابلیت‌های صنعت و هنری که بالاترین مخاطب را در همه جهان به خود اختصاص می‌دهد تنها به تولیداتی که متاسفانه در بیشتر موارد طنزهای توخالی و بی‌محتوا هستند، دل خوش کرده‌ایم؟ آیا این نهایت استفاده از صنعت پر رونقی است که تنها نیازمند چاره‌اندیشی، برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن آن است؟

چرا تنها به جای تبریک روز سینما به عاشقان هنر هفتم، تاملی به وضع این این هنر محبوب نمی‌شود و حرکتی اساسی برای بهبود اوضاع انجام نمی‌شود؟ هنرمندان و سینماگران واقعی آنهایی هستند که تنها به عشق این هنر در این اوضاع نابسامان مشغول فعالیت‌های جدی هستند که باید دیده شوند و در راه اعتلای این هنر و رونق بخشیدن به آن در این استان به کار گرفته شوند.

مسئولین، رسیدگی کنید.

 

نوشته : سردبیر