تمامی روستا‌های شهرستان سرایان در استان خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند

مدیرعامل شرکت گاز استان از پایان یافتن پروژه‌های گازرسانی روستایی و بهرهبهره مندی تمامی روستا‌های شهرستان سرایان مندی کامل خانوار‌های روستایی و شهری در شهرستان سرایان خبر داد.

سید محمود هاشمی در مراسم پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی در شهرستان سرایان گفت: در شهریور سالجاری ۳ شهرستان سرایان، فردوس و قائنات تحت پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی قرار گرفتند.

وی افزود: با بهره برداری از پروژه‌های گازرسانی در شهریور ماه سالجاری هفت روستای شهرستان سرایان با جمعیت ۲۷۶ خانوار زیرپوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.

هاشمی گفت: در حال حاضر تمامی روستا‌ها و شهر‌های شهرستان سرایان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: در ادامه خدمت رسانی، ۱۸ پروژه گازرسانی در شهریور ماه سال جاری توسط شرکت گاز استان در شهرستان سرایان افتتاح یا کلنگ زنی شده است.