بهره برداری از ۸ پروژه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی همزمان با هفته دولت.