🔰بهره برداری از ۷ پروژه با اعتبار ۱۴میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شهرستان درمیان

🔸پروژه آبرسانی به روستای قاسم آباد و ماه بانو ، مدرسه دو کلاسه آویجان ، بندخاکی روستای اسدیه مسک و مقدر ، خوابگاه دبیرستان محمود فقیهی اسدیه و افتتاح مرکز چند معلولیتی بهزیستی پروژه هایی بود که توسط طالبی معاون سیاسی استاندار به بهره برداری رسید و هم چنین آغاز عملیات اجرایی کلینیک تخصصی بیمارستان خاتم الانبیا اسدیه نیز انجام شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور