🔻عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان که برای پیگیری مصوبه های سفر استاندار، امروز جمعه به شهرستان زیرکوه سفر کرده بود از افتتاح پنج زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در شهر آبیز و روستاهای فندخت، گزخت، پیشبر و بقرایی خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پنج زمین چمن مصنوعی به سرانه ورزشی زیرکوه که کمترین سرانه فضای ورزشی را در استان دارد هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع افزوده می شود.