🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بر بهره برداری از فرصت های بکر کویر، با نگاه اقتصادی و امنیتی تأکید کرد.
سید محمدرضا طالبیدر کمیسیون امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری استان اظهار داشت: وجود کویر می تواند برای ما هم فرصت باشد و هم به نوعی تهدید محسوب شود.
🔹وی تأکید کرد: توجه به ظرفیت های بی بدیل کویر می تواند فرصت های بسیار ارزشمندی را برای استان ایجاد نماید.
به گفته وی؛ اگر کویر را رها شده و بلاصاحب بدانیم، به طور قطع تهدید و جولانگاه اشرار و قاچاقچیان خواهد شد.
🔹معاون استاندار با بیان اینکه کویر خراسان جنوبی فرصت بزرگی است، تصریح کرد: امنیت کویر باید در راستای رونق اقتصادی و گردشگری برقرار شود.
🔹طالبی با اشاره به اینکه ایجاد معادن و حوزه گردشگری از ظرفیت های کویر است که می تواند بسیار مهم هم باشد، اظهار داشت: معرفی کویر در تمام دنیا برای جذب گردشگر هم امنیت آفرین است و هم توجیه اقتصادی دارد.
🔹به گفته وی؛ ما می بایست با برنامه ریزی درست و منطقی، کویرهای بکر استان را به تمام دنیا معرفی کنیم.
🔹وی با بیان اینکه استفاده از انرژی های باد و خورشید از پتانسیل های خوب کویر است، گفت: برگزاری بازی های بومی و محلی، تورهای کویرنوردی، باشگاه های پروازی در راستای بهره برداری از کویر و … باید مورد توجه قرار گیرند.
🔹به گفته وی؛ عدالت خداوند بر این است که در یک منطقه دریا و در منطقه دیگر کویر باشد، لذا مهم است تا از این ظرفیت در راستای رونق اقتصادی استفاده کنیم.
🔹معاون استاندار تصریح کرد: دستگاه های متولی برای تأمین امنیت با رویکرد امنیتی و انتظامی کارهای خوبی انجام داده اند و اشراف اطلاعاتی در حاشیه کویر از ضریب بالایی برخوردار است.
🔹طالبی متذکر شد: اقامت اتباع افاغنه تنها در دو شهرستان استان خراسان جنوبی یعنی بیرجند و خوسف مجاز است و می بایست از بکارگیری اتباع در دیگر شهرستان ها خودداری شود.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور