۱۰ کیلومتر دیگر از باند دوم محور سربیشه- درح- ماهیرود زیر بار ترافیک رفت.

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: ۱۰ کیلومتر دیگر از پروژه احداث ۱۰ کیلومتر دیگر از باند دوم محور سربیشه- درح- ماهیرود زیربارترافیک رفتباند دوم محور سربیشه – درح – ماهیرود حدفاصل کیلومتر ۷۰ تا ۸۰ این محور ورودی شهر درح زیربارترافیک رفت.

وحید داعی افزود:امروز این قطعه  با اعتبار هزینه شده ۶۰ میلیارد تومان احداث و با همکاری پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان بازگشایی شد.

وی گفت: طول کل محور ۱۲۵ کیلومتر است که بابازگشایی این ۱۰ کیلومتر در مجموع ۲۰ کیلومتر از محور ‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‎‎‏‏‏ دوبانده شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۱۰۵ کیلومتر باقی مانده از این محور در قطعات مختلف با مبلغ قرارداد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در دست اجرا است که همه این قطعات در کل محور با پیگیری‌های انجام شده دارای پیمانکار و فعال هستند.