🔹باحضور استاندار خراسان جنوبی و طی ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس جمهور، پروژه گازرسانی به ۵۲۳ روستای استان به بهره‌برداری رسید.
همزمان با افتتاح پروژه های وزارت نفت- شرکت ملی گاز، ۵۲۳ روستای استان به شبکه سراسری گاز متصل شدند.
🔹در این مراسم و به صورت همزمان با سراسر کشور، ۱۷ هزار و ۷۱۳ خانوار روستایی و ۲۸۶ واحد صنعتی در سطح استان از نعمت گاز برخوردار شدند.
🔹اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها در استان ۵۳۲ میلیارد تومان می باشد.
🔹در حال حاضر، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری، ۹۵ درصد جمعیت روستایی و در مجموع ۹۸ درصد جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت گاز برخوردار شده اند.
🔹شایان ذکر است؛ در این مراسم، طرح های گازرسانی به ۲۱ شهر (۲۵۱ هزار و ۶۸۹ خانوار شهری) ، ۲ هزار و ۸۰۹ روستا(۱۸۱ هزار و ۵۷۶ خانوار روستایی) ، ۴ هزار و ۶۶۴ واحد صنعتی، ۷ واحد تأسیسات تقویت فشار گاز و نیز طرح شیرین سازی و گوگردزدایی برش سبک مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
🔹سهم دولت از تأمین اعتبار و سرمایه گذاری در این پروژه ها ۱۲ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان می باشد.