مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی از لزوم آمادگی کامل تولیدکنندگان، تجار، تشکل‌های تعاونی روستایی و فعالین حوزه فرآوری برای شناساندن و معرفی محصول زرشک در جشنواره ملی پیش رو تاکید کرد.

جلسه کمیته تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی، امروز سه شنبه  ۲۹ شهریور با حضور مدیر تعاون روستایی استان و دبیر کمیته مذکور، مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در حوزه رسانه و دیگر مدعوین با هدف تبیین اهداف و برنامه‌های جشنواره در راستای استفاده و بهره‌مندی هر چه بیشتر و بهتر تولیدکنندگان، کشاورزان و افراد دخیل در فرآوری و بازاریابی حوزه زرشک در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در این جلسه ضمن تاکید بر مشارکت هرچه بیشتر تشکل‌های تعاون روستایی و همچنین فعالین حوزه تولید و فرآوری زرشک تاکید و مورادی چون مبحث بازاریابی، استفاده هرچه بیشتر از تشکل‌های دانش بنیان در راستای فرآوری و تولید زرشک با کیفیت و استفاده از  ظرفیت‌های گردشگری  تاکید شد.

حضور پر رنگ در نمایشگاه حاشیه این جشنواره و فروش زرشک در تمامی شهرستان‌های استان از دیگر موارد مورد بحث در جلسه بود.

سیدحسن رضوی، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی در این جلسه ضمن تبیین اهداف، از لزوم آمادگی کامل تولیدکنندگان، تجار، تشکل‌های تعاونی روستایی و فعالین حوزه فرآوری برای شناساندن و معرفی محصول زرشک در جشنواره ملی پیش رو تاکید کرد.

وی به شناساندن زرشک به صورت کامل و جامع به مردم و شرکت‌کنندگان در جشنواره، اشاره و بر توجه به بازاریابی، ایجاد ارزش افزوده و نهایتا تولید بیشتر و فروش بیشتر محصول توسط مدعوین حاضر در جلسه تاکید کرد و این موارد به شور و مشورت گذاشته شد.

تبیین و شرح جشنواره برای آحاد مردم توسط تشکل‌ها و بازدید از مجموعه های فرآوری زرشک، توجه به راهکارهای افزایش تولید در واحد سطح، برنامه ریزی برای جانمایی مکان‌های عرضه زرشک تازه، به صورت عمده و جزئی، شرکت موثر در نمایشگاه  از اولویت‌های تعیین شده در جلسه کمیته بود.

خراسان جنوبی دارای رتبه یک سطح زیرکشت دائمی زرشک در جهان بوده و زرشک خراسان جنوبی قدمتی ۲۵۰ ساله دارد. شهرهای قائنات، زیرکوه، درمیان، بیرجند و سربیشه بیشترین تولید زرشک خراسان جنوبی را به خود اختصاص داده‌اند و ارزش ریالی محصول زرشک خراسان جنوبی ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

۲۱ تا ۲۷ مهرماه جشنواره ملی زرشک در پنج شهرستان خراسان جنوبی برگزار می‌شود