مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: دشمن از ظرفیت عظیم جوانان مومن انقلابی ایران می هراسد و برنامه هایشان بر انحراف این ظرفیت مهم متمرکز شده است.
علی فرخنده  در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درمیان  که با هدف تبیین نقشه مهندسی فرهنگی و تکریم و معارفه سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان در جمع اعضای شورای فرهنگ عمومی برگزار شد، با اشاره به برنامه ها و توطئه های دشمن برای براندازی انقلاب، بیان کرد: بهترین ظرفیت انقلاب براساس متن بیانیه گام دوم انقلاب ظرفیت عظیم جوانان مومن انقلابی ایران است.
وی با بیان اینکه برنامه های دشمن بر انحراف این ظرفیت مهم متمرکز شده است، تاکید کرد: وظیفه ما در قبال برنامه ریزی شوم دشمنان و نظام سلطه هدف گذاری، برنامه ریزی و اتخاذ سیاست ها و تصمیمات هوشمندانه براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور است؛ که این امر یکی از وظایف مهم شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها می باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تقویت هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی را یکی از مؤلفه‌های مورد تاکید نقشه مهندسی کشور و مورد توجه ویژه شورای فرهنگ عمومی استان بیان کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی نظارت، هدایت گری، مطالبه گری، ریل گذاری و ارتقای فرهنگ عمومی را از جمله وظایف شورای فرهنگ عمومی دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها باید وضعیت فرهنگی و اجتماعی را رصد کرده و نقاط ضعف و قوت ها را احصا کنند.
وی از تهیه برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: علاوه بر پیگیری ترسیم نقشه راه و برش استانی، باید همزمان در حوزه عملیاتی شدن راهبردها و برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی نیز اقدام کنیم، به‌گونه‌ای که آثار این عملکرد در محلات و جامعه قابل لمس باشد.
فرخنده بیان کرد: در نقشه تحولی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی توجه به انجام کار قرارگاهی و تشکیلاتی از طریق هم افزایی دستگاههای متولی امر فرهنگ و برنامه ریزی مسئله محور و توجه به ظرفیت های جوانان از مهمترین اولویت های فرهنگی می باشد.
گفتنی است؛ در این جلسه از زحمات «حاجی قدیر قیاسی» تقدیر و «ابوالفضل طوری» به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان معارفه شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور