معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خبر داد بلیت سینماها در روز ملی سینما نیم‌بها میشود،