بزرگترین رویداد قرآنی استان

✅ چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم – مرحله استانی در خراسان جنوبی برگزار می شود.