مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی خبر داد:
✅ سرپرست جدید استانداری معرفی شد
🔹مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: بر اساس حکم وزیر کشور، ناصر خوش خبر به عنوان سرپرست جدید استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.
محبی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: وزیر کشور طی حکمی ناصر خوش خبر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی منصوب نموده است.
🔹به گفته وی؛ در متن حکم وزیر کشور خطاب به ناصر خوش خبر آمده؛” با عنایت به مراتب تعهد و تجارب شما، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی منصوب می نمایم. توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم”.
🔹مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی تصریح نمود: معتمدیان استاندار پیشین خراسان جنوبی، روز گذشته، در جلسه هیئت وزیران به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شده است.
🔹محبی افزود: طی حکم وزیر کشور از امروز ۲۸ مهرماه، خوش خبر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی در سمت سرپرستی استانداری خراسان جنوبی نیز ایفای وظیفه خواهد کرد.