🔹معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی گفت: برگزاری کنگره ۲ هزار شهید خراسان جنوبی، نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی استان است.
ناصر ناصری جازار در کارگروه پشتیبانی کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی اظهارکرد: در این جلسه کمیته‌های مختلف برگزاری کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی مشخص شد و شهردار بیرجند به عنوان جانشین این ستاد انتخاب گشت.
🔹وی بیان کرد: برنامه‌ریزی به گونه‌ای خواهد بود که این کنگره را با استفاده از ظرفیت و توان مردمی بیش از گذشته برگزار نماییم تا دین خود را به خوبی به شهدا ادا کنیم.
🔹معاون استاندار با بیان اینکه کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی قرار است سال آینده یا سال ۱۴۰۴ برگزار شود، اظهار کرد: اگردر جمهوری اسلامی به پیشرفت و تعالی رسیده‌ایم به برکت خون شهداست و وظیفه ما این است که در راستای ترویج فرهنگ تعالی ایثار و شهادت قدم برداریم.
🔹ناصری با اشاره به اینکه ایران امروز به برکت خون شهدا به الگوی کشورهای آزادیخواه جهان تبدیل شده، بیان کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمانی به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز داریم.
🔹وی به جنگ فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان برای هدف قرار دادن ایمان، باورها و اعتقادات جوانان و در مجموع فرهنگ اسلامی ما اشاره کرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت یعنی اینکه راه و روش شهدا را به نسل جوان منتقل کنیم.
🔹ناصری گفت: جامعه امروز ما نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به خصوص در بین نوجوانان و جوانان است و این امر موجب رشد معنوی و مقابله با بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه می‌شود.
🔹وی با ذکر این نکته که مقام معظم رهبری بارها بر ترویج فرهنگ شهید و شهادت تأکید کرده‌اند، خاطرنشان کرد: ما به دنبال حضور اعضایی در این ستاد هستیم که دلی پای کار باشند تا بتوانیم این کنگره را به نحو احسن برگزار کنیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور