معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی: هدف برگزاری این دوره ها ارتقای کرامت انسانی و احیای اخلاق می باشد و در این دوره‌ها سعی بر این است تا با ایجاد آگاهی فرد از توانایی‌های ذاتی خود در کنار یادآوری توانایی‌ها و مهارت های اکتسابی، استفاده صحیح از استعدادها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، روابط میان فردی بهبود و بر اصول متعالی عرفی و شرعی استوار شود.

حجه الاسلام وحدانی نیا گفت : یکی از راهبردهای اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از بدو تشکیل تا کنون اهتمام جدی به مقوله مجازات های جایگزین و همچنین اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعی و برنامه ریزی و طراحی مداخلات در این خصوص بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه برخوردهای خشن و اعمال کیفرهایی نظیر شلاق، حبس و جزای نقدی در خصوص اکثر مرتکبین جرایم و ناهنجاری‌های اخلاقی در بیشتر موارد نه تنها دردی را دوا نمی‌کند؛ بلکه ممکن است با سابقه‌دار نمودن و برچسب زدن به آنها، حیای فردی مرتکبین را از بین ببرد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: برگزاری کارگاه آموزشی «هور» با عنوان هویت و رفتار برای مرتکبین جرائم حوزه امنیت اخلاقی در راستای اجرای راهبرد اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین می باشد. در این کارگاه آموزشی دوره‌های مدیریت مهارت و دانش رفتار (طرح هور) برای متهمان جرایم امنیت اخلاقی برگزار می‌شود.
حجه الاسلام وحدانی نیا افزود: هدف برگزاری این دوره ها ارتقای کرامت انسانی و احیای اخلاق می باشد و در این دوره‌ها سعی بر این است تا با ایجاد آگاهی فرد از توانایی‌های ذاتی خود در کنار یادآوری توانایی‌ها و مهارت های اکتسابی، استفاده صحیح از استعدادها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، روابط میان فردی بهبود و بر اصول متعالی عرفی و شرعی استوار شود. تلفیق آموزه‌های دینی و روانشناسی در این طرح تلاش می‌کند فرد را به خودشناسی رسانده و به مرتبه‌ای از بصیرت و آگاهی و شناخت فردی و اجتماعی برساند که به سادگی و به سرعت، بزه و آسیب اجتماعی را تشخیص داده و در برابر آن‌ها ایستادگی کند.