همایش ملی پنبه ماه آینده در بشرویه برگزار می‌شود.

شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در جلسه برنامه ریزی برگزاری همایش ملی پنبه برگزاری همایش ملی پنبه در بشرویهدر بشرویه گفت: با توجه به اینکه شهرستان بشرویه بیشترین سطح زیر کشت پنبه استان را دارد باید از این پتانسیل به شکل ویژه بهره گرفت.
رمضانی پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات پنبه کشور در این جلسه گفت: این همایش که قرار است بیشتر با رویکرد عملی و تحقیقی باشد ۱۵ دی ماه در بشرویه برگزار خواهد شد.
وی افزود: از آنجایی که پنبه در اکثر صنایع دستی بشرویه کاربرد دارد تولیدات بشرویه از طریق این همایش به سایر استان‌ها نیز معرفی خواهد شد.
رمضانی همچنین گفت: گرچه این همایش ملی است، اما اجرای برنامه‌هایی را در نظر داریم که به بین المللی شدن این همایش کمک خواهد کرد.