صبح امروز نهمین جلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) استان خراسان جنوبی در سال ۹۹ به ریاست دکتر خوش خبر سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی وبا حضور مهندس داعی مدیر کل راه وشهرسازی استان( دبیر کمیسیون) و سایراعضا کمیسیون در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید .

🔻در این جلسه ۲۱دستور کار از شهرهای ،فردوس،خوسف، اسدیه، گزیک،قاین ،نهبندان، شوسف، آرین شهر،ارسک،مود و سه قلعه مطرح که مورد بررسی و اخذ نظرات اعضای کمیسیون قرار گرفت.