نخستین همایش ملی جشنواره زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران در دانشگاه بیرجند دهم اسفند با حضور سفیر ایران در یونسکو برگزار می‌شود.

، دبیر همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران در دانشگاه بیرجندبرگزاری نخستین همایش ملی جشنواره زبان ها و گویش های مناطق مرزی ایران در دانشگاه بیرجند گفت: بومی سازی و کاربردی کردن منابع درسی دانشجویان در زمینه معرفی و ثبت زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران و بررسی کیفی تعامل این زبان‌ها و گویش‌ها با زبان فارسی به عنوان عامل وحدت و انسجام ملی در این همایش مورد نظر است.

ناصح افزود: این همایش با هدف تبادل دانش بین صاحب نظران مرتبط و معرفی دستاورد‌های پژوهشی استادان و دانشجویان در زمینه زبان‌ها و گویش‌های نواحی مرزی ایران به ویژه از منظر تطبیقی با زبان‌ها و گویش‌های مرتبط در آن سوی مرز و در سطحی کلان برگزار می‌شود.

برای شرکت در این همایش از حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سفیر ایران در یونسکو و رئیس دانشکده مرزبانی انتظامی کشور دعوت شده است.

دبیر همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران در دانشگاه بیرجند گفت : استادان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین صاحب نظران، دانشجویان و پژوهشگران علاقمند حوزه‌های زبان و زبان شناسی و علوم وابسته به آن در فرصت مشخص شده ۱۵۰ مقاله را برای شرکت در نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران ارسال کرده اند.

ناصح با تاکید بر ضرورت حمایت از زبان‌ها و گویش‌های رو به زوال در مناطق مرزی ایران گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده تعدادی از مقالات به شکل سخنرانی ارائه می‌شود و کتاب مجموعه مقالات همایش که در بر گیرنده همه مقالات پذیرفته شده خواهد بود، پس از پایان همایش منتشر خواهد شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور