دوره توانمند سازی مربیان قرآن خراسان جنوبی با عنوان طرح بشریٰ (شیوه نوین آموزش قرآن) برگزار شد.

 مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: این دوره به منظور آشنایی

برگزاری دوره توانمند سازی مربیان قرآن خراسان جنوبی، طرح بشریٰ مربیان با شیوه نوین آموزش تجوید قرآن کریم از ۲۳ بهمن در سه شهرستان بیرجند، فردوس و قاین با حضور هزار نفر از مربیان برگزار که امروز دومین دوره ویژه بانوان با مشارکت معلمین قرآن، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و شبکه قرآنی بسیج در سطح استان برگزار شد.

فرخنده افزود: این دوره در روز‌های شنبه و همچنین نیمه دوم هفته آینده در شهرستان‌های قاین و فردوس پیگیری خواهد شد.
وی گفت: اولین دوره با حضور مربیانی از تهران در آذرماه برگزار شده بود

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور