عصر دیروز و به منظور بررسی مدارک و مستندات پرونده موسوم به اراضی موسوی شهر بیرجند با هدف رفع مشکلات موجود،جلسه ای با حضور مهندس داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی،مهندس شاکری عضو هیات مدیره ، دکتر نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و مهندس شارقی مدیرکل املاک سازمان ملی زمین و مسکن در محل این سازمان برگزار و مقرر شد جمع بندی نهایی پرونده توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام واعلام گردد.