رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

برگزاری جلسات مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در شهرستان های

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی از برگزاری جلسات این مجمع در شهرستان های استان خبر داد
حسین خسروی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:جلسه مجمع نمایندگان مردم استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب در محل ساختمان مجلس شورای اسلامی با حضور چهار نماینده استان برگزار شد.
وی با تاکید بر منافع ملی و استانی و رسیدگی بر مشکلات استان افزود: نباید به خاطر تفاوت دیدگاه‌هامسائل حاشیه ای از منافع مردم و حل مشکلات دور شویم و خوشبختانه هر چهار نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی بر برپایی منظم جلسات مجمع نمایندگان و رسیدگی به مشکلات مردم تاکید دارند.
رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: هدف از برپایی مجمع نمایندگان استان خدمت و رسیدگی به مشکلات مردم و استان است و مجمع نمایندگان استان با قدرت جلسات را برگزار و گزارش فعالیت ها را به مردم ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه افزود:جلسات مجمع نمایندگان استان هر هفته بجز هفته ای که نمایندگان در حوزه های انتخابیه خویش هستند در محل دفتر نمایندگان‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌ تهران برگزار خواهد شد.
خسروی عنوان کرد: در این جلسه مقرر شد جلسات مجمع نمایندگان استان هر ماه یک مرتبه در مرکزاستان جهت بررسی و رسیدگی به وضوعات و مشکلات مطرحه شده برگزار شود .
وی افزود: یکی دیگر تصمیات این جلسه این بود که در صورت نیاز بنا به درخواست نماینده هر حوزه انتخابیه جهت بررسی یک موضوع مشخص جلسه مجمع نمایندگان در شهرستان آن حوزه انتخابیه برای بررسی و حمایت بیشتر برگزارگردد