برگزاری اولین همایش مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۹ آمایشی

اولین همایش مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه-ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه ۹ در روز در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در راستای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی و با شعار «پاسخگویی اجتماعی در دانشگاه¬های علوم پزشکی»برگزار گردید.
 در این همایش کلیه مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش کلان منطقه ۹ حضور داشتند و در قالب دو پنل تخصصی تجارب ارزشمند دانشگاه¬ها در حوزه پاسخگویی اجتماعی ارائه گردید.
دکتر نرجس اکبری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در این خصوص گفت: با توجه به برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی و ماموریت دانشگاه ها در این خصوص، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در جهت هم اندیشی در حوزه پاسخگویی اجتماعی اقدام به برگزاری این همایش نمود.
در آغاز همایش دکتر آیین محمدی، مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با نقش مراکز مطالعات و اهمیت پاسخگویی اجتماعی ایراد سخنرانی کرد و از مدیران کلان منطقه ۹ و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بدلیل برگزاری این همایش مهم قدردانی نمود.
دکتر فرشید عابدی، معاون آموزشی دانشگاه و رئیس همایش نیز بر اهمیت برگزاری این گردهمایی ها و جایگاه مهم مراکز مطالعات به عنوان مغز متفکر در دانشگاه ها تاکید کرد.
سپس مدیران EDC دانشگاه های علوم پزشکی(مشهد، بجنورد، سبزوار، گناباد، نیشابور ، تربت حیدریه، تربت جام، اسفراین ، غیر انتفاعی وارستگان و بیرجند ) تجارب زیسته و عملی خود را با محوریت پاسخگویی اجتماعی در دو پانل تخصصی مورد نقد و تبیین قرار دادند .
لازم به ذکر است در این همایش تجربه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با موضوع «بازنگری و اصلاح آئین نامه معادل سازی فعالیت های اعضای هیات علمی در سال ۱۴۰۰» توسط مهندس غلامرضا شریف زاده سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه ارائه شد که مورد استقبال مدیران EDC کلان منطقه قرار گرفت و قرار شد در جلسه ای جداگانه، این تجربه با جزئیات صحبت شود و دانشگاه های دیگر بهره برداری لازم را داشته باشند.
در پایان دکتر اکبری از ریاست  دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، اعضای کمیته علمی واجرایی همایش تشکر نمود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور