نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برای حماسه آفرینی مردم در انتخابات_۱۴۰۲ قدردانی کرد.

متن پیام آیت الله عبادی نماینده، ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چشم دوست و دشمن به این انتخابات بود، این تنها انتخاب نمایندگان نبود، بلکه انتخاب مجدد در مجدد راه مستقیم به مقصد متعالی انقلاب بود.

نه تنها حضور بود بلکه تمامش شعور بود و همراه کیفیت و شور؛ و در شرائط سخت سرما و چند نوبت تمدید وقت تا ساعت ۲۴؛ در حقیقت این یک ۲۲ بهمن دیگر بود از نوع مکتوب و با مهر و امضا و اثر انگشت.

برنده این انتخابات خود مردم بودند که حتی دشمن را بر سر شعور خواهند آورد.

در این سربرگ‌های زرین افتخار، از مردم با فرهنگ و هوشمند خراسان جنوبی قدردانی مضاعف دارم و دعاگوی این مردم شریف هستم.

سید علیرضا عبادی

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور