#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بر ضرورت برنامه ریزی مناسب برای حرفه آموزی و مهارت آموزی نیروهای مسلح استان تأکید کرد.
اشرفی با تأکید بر این مطلب در گروه کاری مهارت آموزی نیروهای مسلح استان، خاطرنشان کرد: این برنامه ریزی ظرف یک ماه آینده صورت گیرد تا اقدامات لازم بر اساس این برنامه، انجام شود.
🔹به گفته وی؛ مهارت آموزی نیروهای مسلح استان با توجه به تعدد مراکز نظامی و انتظامی استان، باید به نقطه عطفی در سال ۱۴۰۱ تبدیل شود.
🔹وی اضافه کرد: کارگروهی ذیل این گروه کاری تشکیل شود تا در جلسات ماهانه آن، موارد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
🔹 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تصریح کرد: لازم است فنی و حرفه ای و معاونت کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم برنامه های عملیاتی خود را در این زمینه مشخص کنند تا دوره های مهارت آموزی نیروهای مسلح استان طبق این برنامه برگزار شود.
🔹اشرفی با بیان این که امسال در زمینه رقم اشتغالزایی دست ما باز است و اختیارات لازم در این باره به استان ها واگذار شده، اظهار داشت: باید کاری کنیم که مهارت آموزی نیروهای مسلح با توجه به نیازهای جدیدی که در جامعه به وجود آمده، انجام شود.
🔹به گفته وی؛ در این راستا باید نیروهای مسلح نیازسنجی کنند و فنی و حرفه ای هم کد رشته های متناسب با نیازهای روز را که افراد آشنایی کمتری نسبت به آنها دارند به دبیرخانه این گروه کاری گزارش کند.
🔹وی ادامه داد: دبیرخانه این گروه کاری باید کد رشته های جدید را به مراکز نظامی و انتظامی استان اعلام کند تا با فراهم شدن شرایط مورد نظر، دوره های مهارت آموزی در مراکز نظامی یا مراکز فنی و حرفه استان برگزار شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد: در دوره های مهارت آموزی ویژه نیروهای مسلح باید مربیان آموزش دیده نیروهای مسلح استان به مربیان فنی و حرفه ای کمک کنند.
🔹اشرفی با بیان این که آموزش های نیروهای مسلح نباید به آموزش های نظامی محدود شود، اظهار کرد: دوره های مهارت آموزی نیروهای مسلح خراسان جنوبی باید به گونه ای باشد که منجر به ایجاد اشتغال در استان شود.