برنامه رادیویی شهر مهربان به عنوان اثر برتر جشنواره ملی تولیدات چند رسانه ای میراث فرهنگی انتخاب و دیپلم افتخار گرفت.

در اولین جشنواره ملی میراث فرهنگی که ۲۹ و ۳۰ بهمن در یزد برگزار شد از برنامه رادیویی شهر مهربان مرکز خراسان جنوبی به تهیه کنندگی خانم تکتم اعتبار تقدیر شد.

این اثر در خصوص آداب و رسوم مردم شهرستان بشرویه خراسان جنوبی تهیه شده است.

نزدیک به ۳ هزار اثر در بخش های مختلف به جشنواره ملی میراث فرهنگی ارسال شد که ۵۵۰ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند و ۱۱۰ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

آثار این جشنواره در بخش های مختلف رادیویی، تلویزیونی، سینمایی و فضای مجازی با موضوع میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس به دبیرخانه جشنواره ارسال شدند .

 

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور