🔹مسایل و مشکلات اورژانس هوایی شهرستان طبس در جلسه ای به صورت ویژه بررسی شد.
در این جلسه ضمن تشریح اقلیم، موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن استان در مسیر دو کریدور اصلی و پرتردد، بر لزوم حضور اورژانس هوایی تأکید شد.
🔹اشاره به این که خراسان جنوبی به دلیل وسعت حوزه خدماتی دانشگاه علوم پزشکی، جزو معدود استان هایی است که دو اورژانس هوایی دارد و بالگرد طبس بر اساس نیاز منطقه در سال ۹۶ اختصاص یافته، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
🔹استاندار در حین جلسه، طی تماس تلفنی با رئیس سازمان اورژانس کشور، ضمن گلایه از اقدام انجام شده، بر بازگشت بالگرد تأکید نمود.
🔹ملانوری در این ارتباط تلفنی از پیشرفت ۴۰ درصدی آشیانه بالگرد گفت و با اشاره به اقدامات استان از بدو حضور این بالگرد تاکنون، حضور آن را برای خدمات دهی به منطقه الزامی دانست.
🔹بحث و تبادل نظر استاندار با رئیس سازمان اورژانس کشور به وعده دکتر کولیوند مبنی بر بازگشت بالگرد ختم شد.
🔹بنا به مصوبات این جلسه، عملیات عمرانی آشیانه بالگرد طبس شتاب می گیرد .