پیش بینی می‌شود امسال ۱۱۰ هزار تُن زرشک تَر از از قطب تولید این محصول در جهان برداشت شود.

 مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما

 سطح زیرکاشت زرشک در استان را ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۱۰ هزار تُن زرشک بی دانه تَر معادل ۲۲ هزار و ۳۰ تُن زرشک خشک در استان تولید شود.

رضایی تعداد بهره برداران تولید زرشک در استان را ۳۸ هزار خانوار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیرکاشت زرشک استان به شهرستان قاین با ۶ هزارو ۲۰ هکتار سطح زیر کاشت اختصاص دارد.

وی گفت: بیشترین محصول زرشک در استان به ترتیب در شهرستان‌های زیرکوه، بیرجند، درمیان، و سربیشه تولید می‌شود..

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: برداشت زرشک تا نیمه آذر ادامه دارد.

وی گفت: هم اکنون حدود دو هزار و ۷۰۰ تُن زرشک از سال گذشته در انبار‌های استان موجود که هزار تُن مربوط به سردخانه‌ها است.

پارسال ۲۲ هزار تن زرشک خشک از سطح زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد .

خراسان جنوبی با تولید ۹۵ تا ۹۸ درصد تولید زرشک، قطب تولید زرشک بی در جهان و کشور است