#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بارندگی‌های خوب در سال آبی جاری، پیش‌بینی می‌شود برداشت گندم در این استان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

مهدی جعفری ادامه داد: همچنین در سال جاری کشت دیم به دلیل بارندگی‌های خوب نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما در حال حاضر برآورد دقیقی از برداشت گندم دیم در استان نداریم.

وی گفت: اولین برداشت گندم آبی در خراسان جنوبی امسال از مزارع شهرستان مرزی نهبندان به دلیل کویری بودن منطقه و گرمای هوا آغاز شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال آبی جاری پنج هزار هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت گندم و جو رفته است که پیش‌بینی می‌شود از این سطح ۱۲ هزار تن محصول برداشت شود و نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی دارد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۷ هزار تن گندم از ۱۸ هزار هکتار مزارع آبی استان خراسان جنوبی برداشت شود و بیشترین برداشت گندم را از شهرستان قاینات با سه هزار و ۲۳۵ هکتار سطح زیر کشت خواهیم داشت.

جعفری افزود: اولین خرید تضمینی گندم را اوایل اردیبهشت ماه از مرکز بهمن روستای چاهداشی نهبندان آغاز خواهیم کرد و ۱۷ مرکز در استان خرید تضمینی گندم را انجام خواهند داد که ۱۵ مرکز زیر نظر سازمان تعاون روستایی فعالیت دارند.

وی بیان کرد: در سال جاری براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی هر کیلوگرم گندم تضمینی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.

سطح زیرکشت محصولات زراعی خراسان جنوبی ۷۲ هزار و ۱۷۰ هکتار است که سالانه از این سطح ۶۷۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی برداشت می‌شود.

سال آبی – زراعی در ایران از اول مهر هر سال آغاز می‌شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بارندگی‌های خوب در سال آبی جاری، پیش‌بینی می‌شود برداشت گندم در این استان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

مهدی جعفری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: همچنین در سال جاری کشت دیم به دلیل بارندگی‌های خوب نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما در حال حاضر برآورد دقیقی از برداشت گندم دیم در استان نداریم.

وی گفت: اولین برداشت گندم آبی در خراسان جنوبی امسال از مزارع شهرستان مرزی نهبندان به دلیل کویری بودن منطقه و گرمای هوا آغاز شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال آبی جاری پنج هزار هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت گندم و جو رفته است که پیش‌بینی می‌شود از این سطح ۱۲ هزار تن محصول برداشت شود و نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی دارد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۷ هزار تن گندم از ۱۸ هزار هکتار مزارع آبی استان خراسان جنوبی برداشت شود و بیشترین برداشت گندم را از شهرستان قاینات با سه هزار و ۲۳۵ هکتار سطح زیر کشت خواهیم داشت.

جعفری افزود: اولین خرید تضمینی گندم را اوایل اردیبهشت ماه از مرکز بهمن روستای چاهداشی نهبندان آغاز خواهیم کرد و ۱۷ مرکز در استان خرید تضمینی گندم را انجام خواهند داد که ۱۵ مرکز زیر نظر سازمان تعاون روستایی فعالیت دارند.

وی بیان کرد: در سال جاری براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی هر کیلوگرم گندم تضمینی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.

سطح زیرکشت محصولات زراعی خراسان جنوبی ۷۲ هزار و ۱۷۰ هکتار است که سالانه از این سطح ۶۷۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی برداشت می‌شود.

سال آبی – زراعی در ایران از اول مهر هر سال آغاز می‌شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.