🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: لازم است برای هر شهرداری، یک بسته سرمایه‌ گذاری ویژه تعیین شود.
علیرضا عباس‌زاده در جلسه هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی که با محوریت تصویب مصوبات و بررسی طرح های سرمایه گذاری برگزار شد، توجه به کارهای زیربنایی و زیرساختی را بعنوان یک ضرورت برای سازمان همیاری شهرداری ها عنوان کرد.
🔹وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های بالقوه استان، شهرداری ها قدرت مانور زیادی دارند، تصریح کرد: برای هر شهر بایستی بسته به ظرفیت آن بسته های سرمایه گذاری ویژه ای تهیه و تدوین شود.
🔹معاون استاندار با تأکید بر تبیین درآمدهای پایدار شهرداری ها عنوان کرد: یکی از درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت معادن می باشد.
🔹عباس زاده متذکر شد: باید به این سمت برویم که شهرداری ها با ورود به بحث سرمایه گذاری بر روی ظرفیت ها درآمد پایدار ایجاد کنند.
🔹وی ادامه داد: ما باید به جذب سرمایه با همکاری بخش خصوصی فعال در این حوزه بپردازیم.
🔹مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان به بیان برنامه ها و اقدامات انجام گرفته پیرامون موضوعات اقتصادی سازمان و فعالیت های انجام شده و تمهیدات صورت گرفته در شهرداری ها اشاره کرد.
🔹سیدمحمد فاطمی با اشاره به برنامه های سازمان در حوزه های بازرگانی و عمرانی بر همکاری ها و هم افزایی هرچه بیشتر شهرداری ها در جهت تسهیل و تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد.
🔹در این جلسه اقدامات انجام شده، روند پیشرفت و اجرای پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری در حال اجرای سازمان در حوزه های گوناگون مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
🔹همچنین در خصوص فعالیت ها و برنامه های در دست اقدام سازمان در حوزه اجرایی از جمله آخرین وضعیت پروژه احداث جایگاه سوخت و پارکینگ ، ساخت و ساز واحدهای مسکونی ، سرمایه گذاری در حوزه معدن و… مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور