رئیس کل دادگستری کل خراسان جنوبی از برگزاری مزایده الکترونیکی اجرای احکام مدنی در خراسان جنوبی برای اولین بار خبر داد.

حجت‌الاسلام موحدی راد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: بنا به پیشنهاد و آمادگی دادگستری کل خراسان جنوبی و با همکاری معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه در راستای بند (س) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، برای نخستین مرتبه در قوه قضائیه موفق به برگزاری دو فقره مزایده الکترونیک در سامانه ستاد در شعبه اول اجرای احکام بیرجند با رعایت کلیه تشریفاتی قانونی شدیم.

او افزود: این نکته حائز اهمیت است که در مزایده دوم تعداد ۲۶ شرکت کننده از اقصی نقاط شرکت کردند که با توجه به اتمام مهلت و واریز کل مبلغ مزایده، نسبت به تحویل مال مورد مزایده به برنده و پرداخت مبالغ به حساب محکوم لها اقدام شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان‌کرد: با توجه به محاسن موجود در این طرح از جمله عدم شرکت افراد خاص و محدود در مزایده و با توجه به تکلیف قانونی مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز، امسال کلیه مزایده‌های شعب اجرای احکام مدنی و کیفری به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود.

او  یادآور شد: امیدواریم این اتفاق در نهایت منجر به رعایت هر چه بیشتر قانون و عدالت در جامعه شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور